Borbing :: 週二 - 彎曲金鐘 25/12/2012
Visits: 1843 times
Last changed: Dec 26, 2012
104 items in this album
DSC08468
香蕉蘭 DSC08465
Viewed: 120 times.
香蕉蘭 DSC08466
Viewed: 102 times.
到第二個石河, 相信是企板石河啦 DSC08467
Viewed: 99 times.
DSC08468
Viewed: 133 times.
DSC08469
DSC08470
DSC08471
DSC08469
Viewed: 88 times.
DSC08470
Viewed: 87 times.
DSC08471
Viewed: 97 times.
企板石河中下望西貢海 DSC08472
Viewed: 89 times.
DSC08474
DSC08475
DSC08476
過石河接入林中坑道 DSC08473
Viewed: 164 times.
DSC08474
Viewed: 84 times.
DSC08475
Viewed: 92 times.
DSC08476
Viewed: 110 times.
DSC08477
DSC08478
DSC08480
DSC08477
Viewed: 110 times.
DSC08478
Viewed: 146 times.
上溯彎曲坑 DSC08479
Viewed: 106 times.
DSC08480
Viewed: 97 times.
DSC08481
DSC08482
DSC08481
Viewed: 86 times.
DSC08482
Viewed: 77 times.
至另一石河, 因為左邊有個仙人點將台, 這條石河叫仙人石河 DSC08483
Viewed: 86 times.
有隊友沿仙人石河上走 DSC08484
Viewed: 110 times.
DSC08486
DSC08487
我未上過仙人點將台, 緊係跟大B上啦 DSC08485
Viewed: 94 times.
DSC08486
Viewed: 93 times.
DSC08487
Viewed: 152 times.
過仙人點將台繼續往彎曲山上去 DSC08488
Viewed: 89 times.
DSC08490
DSC08491
DSC08492
有部份隊友則唔上彎曲山而橫移 DSC08489
Viewed: 83 times.
DSC08490
Viewed: 78 times.
DSC08491
Viewed: 85 times.
DSC08492
Viewed: 95 times.
DSC08493
DSC08495
DSC08496
DSC08493
Viewed: 81 times.
上彎曲山途中 DSC08494
Viewed: 84 times.
DSC08495
Viewed: 80 times.
DSC08496
Viewed: 74 times.
DSC08498
DSC08500
上彎曲山途中右望馬騮頭, 不過這個角度唔似 DSC08497
Viewed: 107 times.
DSC08498
Viewed: 68 times.
上彎曲山途中左望可見麥徑4段及大金鐘 DSC08499
Viewed: 80 times.
DSC08500
Viewed: 95 times.
[leave message] [email album]6 0.0463905334473 0.201611995697