cat :: 工聯屯門康樂社
行山組行山包尾大隊長 :) 專門幫各團員團友,影下沿途最靚的景色。最記念的團體相。
Visits: 124 times
Last changed: Jul 17, 2009
2 items in this album
IMGP9243
IMGP9569
Album: 大澳追蹤中華白海豚
Album: 628川龍過城門


7 0.0103809833527 0.260750055313