Catholic Ming Yuen Secondary School (CMYSS Web album) :: 20130611-校園生活剪影_20130315-20130607
Visits: 2016 times
Last changed: Jun 11, 2013
91 items in this album
20130315-饑饉午餐-01
20130315-饑饉午餐-02
20130315-饑饉午餐-03
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-01
20130315-饑饉午餐-01
Viewed: 198 times.
20130315-饑饉午餐-02
Viewed: 186 times.
20130315-饑饉午餐-03
Viewed: 211 times.
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-01
Viewed: 214 times.
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-02
20130317-最佳老友(智障人士)烹飪比賽
20130319-學生支援組_實驗獎勵
20130320-水火箭實驗-01
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-02
Viewed: 186 times.
20130317-最佳老友(智障人士)烹飪比賽
Viewed: 182 times.
20130319-學生支援組_實驗獎勵
Viewed: 175 times.
20130320-水火箭實驗-01
Viewed: 173 times.
20130320-水火箭實驗-02
20130320-水火箭實驗-03
20130321-鳴遠足跡嘉許-01
20130322-教師專業發展組_與學生談生涯規劃
20130320-水火箭實驗-02
Viewed: 198 times.
20130320-水火箭實驗-03
Viewed: 195 times.
20130321-鳴遠足跡嘉許-01
Viewed: 178 times.
20130322-教師專業發展組_與學生談生涯規劃
Viewed: 183 times.
20130322-籃球課外活動
20130322-鳴遠足跡嘉許-03
20130325-師生烹飪比賽-01
20130325-師生烹飪比賽-02
20130322-籃球課外活動
Viewed: 125 times.
20130322-鳴遠足跡嘉許-03
Viewed: 125 times.
20130325-師生烹飪比賽-01
Viewed: 123 times.
20130325-師生烹飪比賽-02
Viewed: 150 times.
[leave message] [email album]10 0.036810874939 0.145135879517