Catholic Ming Yuen Secondary School (CMYSS Web album) :: 20170505_20170506-桂林巿中山中學師生 回訪香港天主教鳴遠中學
Visits: 47 times
Last changed: May 12, 2017
52 items in this album

桂林巿中山中學師生 回訪香港天主教鳴遠中學

2017.04.28-2017.05.02 天主教鳴遠舉辦「一帶一路 - 桂林地質地貎及環境生態保育考察團」,在桂林進行考察,並探訪桂林巿中山中學,與內地師生交流。2017.05.05-2017.05.06,桂林巿中山中學師生,到香港天主教鳴遠中學回訪,雙向互動,促進中港學術交流。

 

20170428_20170502一帶一路_桂林地質地貎及環境生態保育考察團
 

 

20170505_20170506-glzszx_exchange_01-002
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-003
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-007
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-009
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-002
Viewed: 11 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-003
Viewed: 6 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-007
Viewed: 7 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-009
Viewed: 5 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-011
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-012
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-013
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-016
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-011
Viewed: 7 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-012
Viewed: 4 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-013
Viewed: 3 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-016
Viewed: 5 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-017
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-004
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-006
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-007
20170505_20170506-glzszx_exchange_01-017
Viewed: 11 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-004
Viewed: 8 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-006
Viewed: 4 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-007
Viewed: 7 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-008
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-011
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-012
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-014
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-008
Viewed: 5 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-011
Viewed: 7 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-012
Viewed: 8 times.
20170505_20170506-glzszx_exchange_02-014
Viewed: 8 times.
[leave message] [email album]8 0.0251860618591 1.03950786591