Catholic Ming Yuen Secondary School (CMYSS Web album) :: 20170506-旅遊與款待科_澳門文化遊_世界文化遺產景點
Visits: 218 times
Last changed: May 10, 2017
6 items in this album
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-001
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-002
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-003
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-004
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-001
Viewed: 59 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-002
Viewed: 51 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-003
Viewed: 54 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-004
Viewed: 55 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-005
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-006
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-005
Viewed: 50 times.
20170506-Macau_World_Cultural_Heritage-006
Viewed: 66 times.
[leave message] [email album]8 0.0073606967926 0.0524549484253