carol :: cheung sha beach

半天大嶼山長沙
延續台南墾丁沙灘feel
hea + 沙灘排球 ++++ 睇要睇嘅野...

Visits: 2003 times
Last changed: May 10, 2007
24 items in this album
P1040236C1
P1040235C1
P1040218C1
大師on board look
P1040236C1
Viewed: 215 times.
P1040235C1
Viewed: 170 times.
P1040218C1
Viewed: 153 times.
大師on board look
Viewed: 192 times.
P1040232C1
P1040233C1
P1040234C1
P1040238C1
P1040232C1
Viewed: 152 times.
P1040233C1
Viewed: 200 times.
P1040234C1
Viewed: 108 times.
P1040238C1
Viewed: 180 times.
P1040241C1
P1040244C1
P1040247C1
P1040252C1
P1040241C1
Viewed: 146 times.
P1040244C1
Viewed: 131 times.
P1040247C1
Viewed: 158 times.
P1040252C1
Viewed: 163 times.
P1040255C1
P1040257C1
大師... 咪見靚女就跟住先得架!
笙哥鮮為人知的一面
P1040255C1
Viewed: 122 times.
P1040257C1
Viewed: 150 times.
大師... 咪見靚女就跟住先得架!
Viewed: 239 times.
笙哥鮮為人知的一面
Viewed: 229 times.
P1040265C1
P1040267C1

我都話 C&V 掂啦!!
P1040274C1
P1040265C1
Viewed: 163 times.
P1040267C1
Viewed: 152 times.
我都話 C&V 掂啦!!
Viewed: 143 times.
P1040274C1
Viewed: 125 times.
P1040279C1
又係你地四個...洗唔洗一人一件咁齊啊?!
P1040297C1
P1040299C1
P1040279C1
Viewed: 148 times.
又係你地四個...洗唔洗一人一件咁齊啊?!
Viewed: 209 times.
P1040297C1
Viewed: 225 times.
P1040299C1
Viewed: 232 times.


7 0.0986313819885 0.150046825409