Raymond :: Private Shooting

今日天氣突然變好,令心情都變好了,加上DEBBY在沙灘上的落力表現,我都影到唔停得手,希望這輯相唔會令人失望啦

Visits: 226 times
Last changed: Apr 27, 2008
1 photo in this album
682X2189-preview
682X2189-preview


7 0.0419569015503 0.0759780406952