royc :: 戀戀沖繩-愛的故事上集 @ Chingman
07.10.10-11.10.10 

戀戀沖繩-愛的故事上集 @ Chingman :

這次非常興奮,
可以同靚靚 Chingman 沖出香港去到沖繩又食又玩非常開心, 
非常多謝及辛苦晒你!!
希望你會永不忘記今次旅程, 留住回憶!!
實在太吾捨得你"><
你是最好的"^^
...慶辛能同你偶遇及合作了2-3年
從不認識到熟落
還記得第一次見你
萬般不願去影你
都現在依依不捨不停地去影你
心情180度轉變了
好彩當時有影到你
你真是一個很有味道的人
越來越有魅力"^^
好想保存日本時間慢一點:P
去到澳洲可以的話快d回來
限定追加篇待續...等你回來><
10月21日你生日在此祝你生日快樂,越來越靚!!
我諗我應該不會待你回來先執好哂D相,
不過現在都係出返上次果兩張, 但加左字:P
心情仲係So GOOD & So Sweet,
但可能係...."><,
希望剩下的機會要努力"><,
要開始執返相, 而且仲要影得再靚靚,
要繼續努力"^^
最可愛及美麗的 Chingman!!

Background Song :

松浦亞彌(Aya Matsuura) -
渡良瀨橋
Visits: 4916 times
Last changed: Oct 15, 2010
2 items in this album
IMG_1830_Chingman
IMG_1836_Chingman
IMG_1830_Chingman
IMG_1836_Chingman


9 0.0319895744324 0.0625329017639