shun :: 作品 No.87 【 墜 】Leanne Ho 何思諺

    亮了

已經過了我們可以溫暖的期限

在細雨的微音中    吻著你枕邊的留香

是多麼的寒冷 

原來和我的手心一樣

 

怎麼說    我們彼此已經過去

你的寂寞沒有停息過地歌唱

可我依然躺在搖椅上    日夕思想

你寬厚的手掌     在雪白的皮膚上微癢

 

被單冷了    沒有芳香的花瓣枯萎在你的唇邊上

都習慣了    你對我微笑時    那溫柔的逞強

我們是不是犯了罪過

寂寞來追究我們曾經的馨香

 

會不會   在永恆的墜落裡 

我們可以傾聽下一次

花開的    聲響

P.S. 詩轉載自很喜歡的女作家小天
 http://lantian91.spaces.live.com/     

Visits: 4792 times
Last changed: May 29, 2008
22 items in this album
DSC_9428abdint
DSC_9432aint
DSC_9208abcdint
DSC_9634aint
DSC_9428abdint
Viewed: 342 times.
DSC_9432aint
Viewed: 365 times.
DSC_9208abcdint
Viewed: 281 times.
DSC_9634aint
Viewed: 293 times.
DSC_9483abint
DSC_9144aint
DSC_9335aint
DSC_9481aint
DSC_9483abint
Viewed: 278 times.
DSC_9144aint
Viewed: 286 times.
DSC_9335aint
Viewed: 298 times.
DSC_9481aint
Viewed: 322 times.
DSC_9428abcint
DSC_9394aint
DSC_9608aint
DSC_9588aint
DSC_9428abcint
Viewed: 293 times.
DSC_9394aint
Viewed: 273 times.
DSC_9608aint
Viewed: 293 times.
DSC_9588aint
Viewed: 287 times.
DSC_9582aint
DSC_9559aint
DSC_9551aint
DSC_9101aint
DSC_9582aint
Viewed: 277 times.
DSC_9559aint
Viewed: 320 times.
DSC_9551aint
Viewed: 302 times.
DSC_9101aint
Viewed: 294 times.
DSC_9479abint
DSC_9107aint
DSC_9409aint
DSC_9188aint
DSC_9479abint
Viewed: 356 times.
DSC_9107aint
Viewed: 274 times.
DSC_9409aint
Viewed: 333 times.
DSC_9188aint
Viewed: 292 times.
DSC_9414aint
DSC_9338aint
DSC_9414aint
Viewed: 326 times.
DSC_9338aint
Viewed: 376 times.


11 0.051656961441 0.188087940216