Borbing :: 週二 - 靈白石澗 9/10/2018
Visits: 434 times
Last changed: Oct 10, 2018
67 items in this album
(10km) 東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步, 走宏貝路, 接走大浪灣引水道(鳳徑8段), 過大浪灣營地入口前少少彎位轉右入澗上溯靈白石澗, 分源位轉上溯右支至薑山郊遊徑. 郊遊徑左走中途左入澗下降靈白石澗中支(大隊原來下降靈白石澗左支). 下降至大浪灣引水道左走. 中途轉右落大浪灣營地. 跨營地穿林入靈白石澗下源大休. 休後回出大浪灣營地, 轉右落大浪灣往左綑岸至苗笛竹坑澗口入澗上溯至大浪灣引水道. 引水道右走, 接宏貝路, 至路口公厠旁下午茶. 茶後出11號巴士石壁水塘沙咀站乘巴士回東涌
20181009
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步
DSCN8821
DSCN8822
走宏貝路
DSCN8823
(10km) 東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步, 走宏貝路, 接走大浪灣引水道(鳳徑8段), 過大浪灣營地入口前少少彎位轉右入澗上溯靈白石澗, 分源位轉上溯右支至薑山郊遊徑. 郊遊徑左走中途左入澗下降靈白石澗中支(大隊原來下降靈白石澗左支). 下降至大浪灣引水道左走. 中途轉右落大浪灣營地. 跨營地穿林入靈白石澗下源大休. 休後回出大浪灣營地, 轉右落大浪灣往左綑岸至苗笛竹坑澗口入澗上溯至大浪灣引水道. 引水道右走, 接宏貝路, 至路口公厠旁下午茶. 茶後出11號巴士石壁水塘沙咀站乘巴士回東涌 20181009
Viewed: 165 times.
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步 DSCN8821
Viewed: 82 times.
DSCN8822
Viewed: 52 times.
走宏貝路 DSCN8823
Viewed: 54 times.
分岔路轉右
DSCN8824
接走大浪灣引水道(鳳徑8段)
DSCN8825
經大浪灣營地入口位
DSCN8826
過大浪灣營地入口前少少彎位轉右上橋過引水道
DSCN8827
分岔路轉右 DSCN8824
Viewed: 50 times.
接走大浪灣引水道(鳳徑8段) DSCN8825
Viewed: 56 times.
經大浪灣營地入口位 DSCN8826
Viewed: 52 times.
過大浪灣營地入口前少少彎位轉右上橋過引水道 DSCN8827
Viewed: 76 times.
接走去水道旁小徑
DSCN8828
入澗上溯靈白石澗
DSCN8829
DSCN8830
DSCN8831
接走去水道旁小徑 DSCN8828
Viewed: 72 times.
入澗上溯靈白石澗 DSCN8829
Viewed: 59 times.
DSCN8830
Viewed: 58 times.
DSCN8831
Viewed: 59 times.
DSCN8832
DSCN8833
入澗上溯靈白石澗
DSCN8834
DSCN8835
DSCN8832
Viewed: 66 times.
DSCN8833
Viewed: 63 times.
入澗上溯靈白石澗 DSCN8834
Viewed: 62 times.
DSCN8835
Viewed: 51 times.
分源位轉上溯右支
DSCN8836
DSCN8837
DSCN8838
DSCN8839
分源位轉上溯右支 DSCN8836
Viewed: 66 times.
DSCN8837
Viewed: 59 times.
DSCN8838
Viewed: 69 times.
DSCN8839
Viewed: 62 times.
DSCN8840
上溯靈白石澗右支
DSCN8841
DSCN8842
DSCN8843
DSCN8840
Viewed: 58 times.
上溯靈白石澗右支 DSCN8841
Viewed: 59 times.
DSCN8842
Viewed: 51 times.
DSCN8843
Viewed: 63 times.
DSCN8844
DSCN8845
上溯靈白石澗右支
DSCN8846
DSCN8847
DSCN8844
Viewed: 50 times.
DSCN8845
Viewed: 43 times.
上溯靈白石澗右支 DSCN8846
Viewed: 56 times.
DSCN8847
Viewed: 51 times.
DSCN8848
DSCN8849
DSCN8850
上溯靈白石澗右支
DSCN8851
DSCN8848
Viewed: 54 times.
DSCN8849
Viewed: 54 times.
DSCN8850
Viewed: 62 times.
上溯靈白石澗右支 DSCN8851
Viewed: 47 times.
DSCN8852
上溯靈白石澗右支
DSCN8853
DSCN8854
至薑山郊遊徑左走
DSCN8855
DSCN8852
Viewed: 51 times.
上溯靈白石澗右支 DSCN8853
Viewed: 59 times.
DSCN8854
Viewed: 62 times.
至薑山郊遊徑左走 DSCN8855
Viewed: 52 times.
[leave message] [email album]6 0.000375986099243 0.0706257820129