Borbing :: HIKING 2019

2019

Visits: 2896 times
Last changed: Dec 31, 2019
45 items in this album
(13.5km) 柴灣地鐵站集合起步, 穿柴灣公園, 接穿翠灣村出永泰道右走. 左轉嘉業街出常安街右走. 穿油站接安業街右走.  左穿富康街, 接穿小西灣海濱花園經藍灣半島至盡處落海邊續岸. 至一斷位右穿林上接黑角頭徑左走至黑角頭燈塔. 燈塔旁山路落海邊往左綑至黑角頭石刻參觀後回上燈塔. 燈塔旁山路上至165m山頭再往南落至龍躍徑. 上接歌連臣角道左走至歌連臣角懲教所. 走懲教所後山腰路往落大浪灣的石級路. 左落石級至大浪灣燒烤場大休.  休後穿大浪灣村至一藍色屋村旁石橋位入澗上溯風門石澗. 窮源接山路右走至引水道續沿引水道出馬塘坳. 左接歌連臣山東北脊路上登歌連臣山(348m). 西北脊路落接港島徑8段左走. 落接石澳道右走接大潭道右走. 中途右接西灣濾水廠私家馬路落至柏架山下引水道左走至柏柴石澗口下午茶. 茶後回出柏架山下引水道至私家馬路左落走柏柴石澗旁山徑及水管路出峰華村. 穿峰華村出翡翠道右落斜接環翠道. 中途穿興華村商場往柴灣地鐵站
20191231
Album: 週二 - 黑角頭石刻 31/12/2019


Changed: Jan 01, 2020.
Contains: 98 items.
Viewed: 141 times.
Album: 週二 - 獅子山 24/12/2019


Changed: Dec 27, 2019.
Contains: 113 items.
Viewed: 232 times.
Album: 週二 - 萬角咀 17/12/2019


Changed: Dec 18, 2019.
Contains: 82 items.
Viewed: 160 times.
Album: 週二 - 南丫島 10/12/2019


Changed: Dec 11, 2019.
Contains: 85 items.
Viewed: 170 times.
DSCN2522
Album: 青山 03/12/2019


Changed: Dec 04, 2019.
Contains: 86 items.
Viewed: 137 times.
Album: 週二 - 釣魚田下 26/11/2019


Changed: Nov 27, 2019.
Contains: 98 items.
Viewed: 133 times.
Album: 週二 - 茶壼咀 19/11/2019


Changed: Nov 20, 2019.
Contains: 106 items.
Viewed: 204 times.
Album: 週二 - 蓮花山 29/10/2019


Changed: Oct 30, 2019.
Contains: 120 items.
Viewed: 209 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 道風山 24/10/2019


Changed: Oct 25, 2019.
Contains: 116 items.
Viewed: 123 times.
Album: 週二 - 彌閘右澗 22/10/2019


Changed: Oct 22, 2019.
Contains: 68 items.
Viewed: 118 times.
Album: 週二 - 馬西石澗 15/10/2019


Changed: Oct 16, 2019.
Contains: 98 items.
Viewed: 173 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 鹿頸坑 03/10/2019


Changed: Oct 04, 2019.
Contains: 68 items.
Viewed: 131 times.
Album: 週二 - 火石洲 / 沙塘口 27/8/2019


Changed: Aug 28, 2019.
Contains: 117 items.
Viewed: 152 times.
Album: 週二 - 燕逸海岸 / 浪茄仔 20/08/2019


Changed: Aug 21, 2019.
Contains: 90 items.
Viewed: 187 times.
Album: 週二 - 罾棚角/雞公角 13/08/2019


Changed: Aug 14, 2019.
Contains: 76 items.
Viewed: 209 times.
Album: 週二 - 橫洲 / 火石 06/08/2019


Changed: Aug 07, 2019.
Contains: 103 items.
Viewed: 177 times.
DSCN1918
Album: 馳騁百澗週四小組 - 隱龍/雞榕右 18/07/2019


Changed: Jul 19, 2019.
Contains: 91 items.
Viewed: 213 times.
Album: 週二 - 沉船灣 / 長咀 16/07/2019


Changed: Jul 18, 2019.
Contains: 85 items.
Viewed: 152 times.
Album: 週二 - 橫洲/伙頭墳洲 09/07/2019


Changed: Jul 10, 2019.
Contains: 37 items.
Viewed: 154 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 田鹿坑 04/07/2019


Changed: Jul 05, 2019.
Contains: 134 items.
Viewed: 215 times.
Album: 週二 - 短咀 / 標尖角 25/06/2019


Changed: Jul 05, 2019.
Contains: 81 items.
Viewed: 237 times.
Album: 大城石澗 20/06/2019


Changed: Jun 20, 2019.
Contains: 96 items.
Viewed: 183 times.
Album: 週二 - 18/06/2019 南果洲


Changed: Jun 19, 2019.
Contains: 115 items.
Viewed: 298 times.
Album: 週二 - 東澳古道/法門古道 11/06/2019


Changed: Jun 12, 2019.
Contains: 115 items.
Viewed: 309 times.
(14km) 西貢市中心麥當勞前乘29R小巴至西灣亭總站落車起步, 左邊山路上螺地墩(255m)落大浪西灣接麥徑2段往鹹田灣. 鹹田村尾山路往大灣. 大灣灘尾山路往東灣. 東灣入澗上溯蚺蛇東坑至分源位大休. 休後上溯蚺蛇東坑右源, 窮源穿林接踏草坡上接蚺蛇頂下腰路. 山路左走經蚺蛇坳至大浪坳. 接麥徑2段右落至赤徑, 續沿麥徑2段上至北潭坳乘車回西貢市 20190502
DSC02872
Album: 馳騁百澗週四小組 - 獅紅/田雞 06/06/2019


Changed: Jun 07, 2019.
Contains: 119 items.
Viewed: 293 times.
Album: 週二 - 東北灣灣 28/05/2019


Changed: May 29, 2019.
Contains: 116 items.
Viewed: 375 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 蚺蛇東坑 02/05/2019


Changed: May 02, 2019.
Contains: 130 items.
Viewed: 298 times.
Album: 週二 - 拜天后 30/04/2019


Changed: May 01, 2019.
Contains: 66 items.
Viewed: 171 times.
Album: 週二 - 邊境遊 23/04/2019


Changed: Apr 24, 2019.
Contains: 170 items.
Viewed: 237 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 九龍坑山 18/04/2019


Changed: Apr 18, 2019.
Contains: 131 items.
Viewed: 236 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 佛堂洲/釣魚翁 04/04/2019


Changed: Apr 05, 2019.
Contains: 152 items.
Viewed: 381 times.
Album: 週二 - 桃坑峒 02/04/2019


Changed: Apr 03, 2019.
Contains: 84 items.
Viewed: 289 times.
Album: 週二 - 仙石散石澗 26/03/2019


Changed: Mar 27, 2019.
Contains: 91 items.
Viewed: 207 times.
Album: 馳騁百澗週四小組 - 石壟女婆21/03/2019


Changed: Mar 22, 2019.
Contains: 110 items.
Viewed: 242 times.
Album: 週二 - 元五墳探幽 26/02/2019


Changed: Feb 27, 2019.
Contains: 153 items.
Viewed: 337 times.
Album: 橫七古道 12/02/2019


Changed: Feb 13, 2019.
Contains: 100 items.
Viewed: 285 times.
[leave message] [email album]1 0.000128984451294 0.0470368862152