Borbing :: 週二 - 苗笛竹坑 25/02/2020
Visits: 227 times
Last changed: Feb 26, 2020
146 items in this album
(14.4km) 東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步, 走宏貝路, 接大浪灣引水道(鳳徑8段), 中途左落海邊經大浪灣營地. 往左綑至一大石位轉左入澗上溯苗笛竹坑. 過大浪灣引水道續入澗上溯苗笛竹坑至薑山郊遊徑. 左走中途轉左入澗下降靈白石澗左源左支至分源位大休. 休後上溯靈白石澗左源中支至薑山郊遊徑離澗右走. 接鳳徑5段經龍仔悟園, 接鳳徑6段落大澳梁屋村. 左往梁屋村遊樂場下午茶. 下午茶後沿村車路出大澳巴士總站乘11號巴士回東涌 20200225
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步
DSC04017
走宏貝路, 接大浪灣引水道(鳳徑8段)
DSC04018
DSC04019
(14.4km) 東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步, 走宏貝路, 接大浪灣引水道(鳳徑8段), 中途左落海邊經大浪灣營地. 往左綑至一大石位轉左入澗上溯苗笛竹坑. 過大浪灣引水道續入澗上溯苗笛竹坑至薑山郊遊徑. 左走中途轉左入澗下降靈白石澗左源左支至分源位大休. 休後上溯靈白石澗左源中支至薑山郊遊徑離澗右走. 接鳳徑5段經龍仔悟園, 接鳳徑6段落大澳梁屋村. 左往梁屋村遊樂場下午茶. 下午茶後沿村車路出大澳巴士總站乘11號巴士回東涌 20200225
Viewed: 82 times.
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁水塘沙咀站落車起步 DSC04017
Viewed: 28 times.
走宏貝路, 接大浪灣引水道(鳳徑8段) DSC04018
Viewed: 26 times.
DSC04019
Viewed: 30 times.
DSC04020
中途左落海邊經大浪灣營地
DSC04021
落海邊經大浪灣營地
DSC04022
DSC04023
DSC04020
Viewed: 27 times.
中途左落海邊經大浪灣營地 DSC04021
Viewed: 30 times.
落海邊經大浪灣營地 DSC04022
Viewed: 30 times.
DSC04023
Viewed: 27 times.
DSC04024
DSC04025
DSC04026
DSC04027
DSC04024
Viewed: 31 times.
DSC04025
Viewed: 29 times.
DSC04026
Viewed: 32 times.
DSC04027
Viewed: 30 times.
DSC04028
DSC04029
落至海邊往左綑
DSC04030
DSC04031
DSC04028
Viewed: 32 times.
DSC04029
Viewed: 36 times.
落至海邊往左綑 DSC04030
Viewed: 35 times.
DSC04031
Viewed: 41 times.
DSC04032
DSC04033
綑至此大石位轉左入澗
DSC04034
上溯苗笛竹坑
DSC04035
DSC04032
Viewed: 35 times.
DSC04033
Viewed: 32 times.
綑至此大石位轉左入澗 DSC04034
Viewed: 34 times.
上溯苗笛竹坑 DSC04035
Viewed: 26 times.
DSC04036
上溯苗笛竹坑
DSC04037
DSC04038
DSC04039
DSC04036
Viewed: 27 times.
上溯苗笛竹坑 DSC04037
Viewed: 30 times.
DSC04038
Viewed: 30 times.
DSC04039
Viewed: 30 times.
DSC04040
DSC04041
DSC04042
上溯苗笛竹坑
DSC04043
DSC04040
Viewed: 34 times.
DSC04041
Viewed: 30 times.
DSC04042
Viewed: 30 times.
上溯苗笛竹坑 DSC04043
Viewed: 29 times.
DSC04044
上溯苗笛竹坑
DSC04045
DSC04046
DSC04047
DSC04044
Viewed: 29 times.
上溯苗笛竹坑 DSC04045
Viewed: 31 times.
DSC04046
Viewed: 32 times.
DSC04047
Viewed: 54 times.
DSC04048
DSC04049
上溯苗笛竹坑
DSC04050
DSC04051
DSC04048
Viewed: 30 times.
DSC04049
Viewed: 34 times.
上溯苗笛竹坑 DSC04050
Viewed: 32 times.
DSC04051
Viewed: 31 times.
[leave message] [email album]



7 0.0021288394928 0.0398378372192