Borbing :: 雞籠坑 07/04/2020
Visits: 112 times
Last changed: Apr 07, 2020
50 items in this album
(10km) 華富(二)村商場起步, 走瀑布灣道, 穿瀑布灣公園落瀑布灣條澗. 沿澗邊小路穿水菜田村上康富遊樂場, 出華翠街左走至域多利道. 右走出薄扶林道, 接石排灣道口過馬路到莉莉花業口(雞籠灣配水庫馬路)橋位入澗上溯雞籠坑(4), 轉左支(4.3)至引水道離澗左走至港島徑2. 左走至薄扶林2號有蓋配水庫馬路, 往對面至崖頂下降崖陂板至薄扶林水塘邊. 少綑水塘邊續接小徑出薄扶林水塘. 右走中途左穿林入薄扶林坑25C轉入左支上溯至近(19C)澗口大休. 休後原路回薄扶林水塘道. 右走出薄扶林道. 右走, 過瑪麗醫院至蒲飛路, 左落斜至港鐵堅尼地城站乘地鐵 20200407
穿瀑布灣公園
DSCN3661
小徑落瀑布灣條澗
DSCN3662
DSCN3663
(10km) 華富(二)村商場起步, 走瀑布灣道, 穿瀑布灣公園落瀑布灣條澗. 沿澗邊小路穿水菜田村上康富遊樂場, 出華翠街左走至域多利道. 右走出薄扶林道, 接石排灣道口過馬路到莉莉花業口(雞籠灣配水庫馬路)橋位入澗上溯雞籠坑(4), 轉左支(4.3)至引水道離澗左走至港島徑2. 左走至薄扶林2號有蓋配水庫馬路, 往對面至崖頂下降崖陂板至薄扶林水塘邊. 少綑水塘邊續接小徑出薄扶林水塘. 右走中途左穿林入薄扶林坑25C轉入左支上溯至近(19C)澗口大休. 休後原路回薄扶林水塘道. 右走出薄扶林道. 右走, 過瑪麗醫院至蒲飛路, 左落斜至港鐵堅尼地城站乘地鐵 20200407
Viewed: 46 times.
穿瀑布灣公園 DSCN3661
Viewed: 21 times.
小徑落瀑布灣條澗 DSCN3662
Viewed: 22 times.
DSCN3663
Viewed: 21 times.
DSCN3664
DSCN3665
澗邊小徑
DSCN3666
上橋過澗
DSCN3667
DSCN3664
Viewed: 23 times.
DSCN3665
Viewed: 25 times.
澗邊小徑 DSCN3666
Viewed: 26 times.
上橋過澗 DSCN3667
Viewed: 26 times.
DSCN3668
DSCN3669
穿水菜田村
DSCN3670
DSCN3671
DSCN3668
Viewed: 25 times.
DSCN3669
Viewed: 26 times.
穿水菜田村 DSCN3670
Viewed: 26 times.
DSCN3671
Viewed: 25 times.
DSCN3672
上康富遊樂場, 出華翠街左走至域多利道, 右走出薄扶林道
DSCN3673
接石排灣道口過馬路到莉莉花業口(雞籠灣配水庫馬路)
DSCN3674
莉莉花業口(雞籠灣配水庫馬路)橋位入澗
DSCN3675
DSCN3672
Viewed: 24 times.
上康富遊樂場, 出華翠街左走至域多利道, 右走出薄扶林道 DSCN3673
Viewed: 27 times.
接石排灣道口過馬路到莉莉花業口(雞籠灣配水庫馬路) DSCN3674
Viewed: 33 times.
莉莉花業口(雞籠灣配水庫馬路)橋位入澗 DSCN3675
Viewed: 25 times.
入澗上溯雞籠坑(4)
DSCN3676
DSCN3677
DSCN3678
DSCN3679
入澗上溯雞籠坑(4) DSCN3676
Viewed: 28 times.
DSCN3677
Viewed: 29 times.
DSCN3678
Viewed: 28 times.
DSCN3679
Viewed: 26 times.
DSCN3680
上溯雞籠坑
DSCN3681
DSCN3682
DSCN3683
DSCN3680
Viewed: 30 times.
上溯雞籠坑 DSCN3681
Viewed: 28 times.
DSCN3682
Viewed: 28 times.
DSCN3683
Viewed: 27 times.
DSCN3684
DSCN3685
上溯雞籠坑
DSCN3686
DSCN3687
DSCN3684
Viewed: 27 times.
DSCN3685
Viewed: 26 times.
上溯雞籠坑 DSCN3686
Viewed: 26 times.
DSCN3687
Viewed: 27 times.
DSCN3688
DSCN3689
DSCN3690
上溯雞籠坑
DSCN3691
DSCN3688
Viewed: 28 times.
DSCN3689
Viewed: 27 times.
DSCN3690
Viewed: 24 times.
上溯雞籠坑 DSCN3691
Viewed: 27 times.
DSCN3692
上溯雞籠坑
DSCN3693
DSCN3694
DSCN3695
DSCN3692
Viewed: 26 times.
上溯雞籠坑 DSCN3693
Viewed: 24 times.
DSCN3694
Viewed: 24 times.
DSCN3695
Viewed: 28 times.
[leave message] [email album]6 0.000460863113403 0.0672750473022