Borbing :: 紫深石澗 21/04/2020
Visits: 117 times
Last changed: Apr 21, 2020
79 items in this album
(15.4km) 中環交易廣場巴士總站乘6X巴士至深水灣巴士站落車起步, (上溯)紫深石澗(3)至淺水灣道離澗左走. 中途右轉上溯紫深石澗(5)至紫羅山徑右走. 接走大潭西引水道, 中途轉右下降紫潭石澗(8)至主源紫潭石澗(11)口壁頂大休. 休後上溯紫潭石澗(11)至大潭西引水道右走至大潭副水塘. 接走大潭水塘道. 過水壩接柏架山道(港島徑6段)上大風坳. 柏架山道落一段後左接鰂魚涌緩跑徑, 中途轉左上溯一荒坑接衞奕信徑2段左走至無線電站. 轉右走小徑接小馬坑(21)至試劍石旁下午茶. 茶後下降小馬坑續接坑旁小徑出金督馳馬徑右走. 接鰂魚涌緩跑徑, 中途接石級路經觀音像落柏架山道左落至路口乘車
20200421
DSC00078
DSC00079
DSC00080
(15.4km) 中環交易廣場巴士總站乘6X巴士至深水灣巴士站落車起步, (上溯)紫深石澗(3)至淺水灣道離澗左走. 中途右轉上溯紫深石澗(5)至紫羅山徑右走. 接走大潭西引水道, 中途轉右下降紫潭石澗(8)至主源紫潭石澗(11)口壁頂大休. 休後上溯紫潭石澗(11)至大潭西引水道右走至大潭副水塘. 接走大潭水塘道. 過水壩接柏架山道(港島徑6段)上大風坳. 柏架山道落一段後左接鰂魚涌緩跑徑, 中途轉左上溯一荒坑接衞奕信徑2段左走至無線電站. 轉右走小徑接小馬坑(21)至試劍石旁下午茶. 茶後下降小馬坑續接坑旁小徑出金督馳馬徑右走. 接鰂魚涌緩跑徑, 中途接石級路經觀音像落柏架山道左落至路口乘車 20200421
Viewed: 60 times.
DSC00078
Viewed: 31 times.
DSC00079
Viewed: 26 times.
DSC00080
Viewed: 23 times.
上溯紫深石澗(1)
DSC00082
DSC00083
DSC00084
DSC00085
上溯紫深石澗(1) DSC00082
Viewed: 24 times.
DSC00083
Viewed: 22 times.
DSC00084
Viewed: 28 times.
DSC00085
Viewed: 26 times.
DSC00086
DSC00087
DSC00088
DSC00089
DSC00086
Viewed: 21 times.
DSC00087
Viewed: 21 times.
DSC00088
Viewed: 21 times.
DSC00089
Viewed: 21 times.
DSC00090
穿地龍
DSC00091
出地龍左上淺水灣道右走
DSC00092
出口位在43號豪宅附近
DSC00093
DSC00090
Viewed: 22 times.
穿地龍 DSC00091
Viewed: 22 times.
出地龍左上淺水灣道右走 DSC00092
Viewed: 24 times.
出口位在43號豪宅附近 DSC00093
Viewed: 24 times.
中途轉右過馬路入澗, 入澗位有一壁, 若不爬壁可先上左邊石級再入澗
DSC00094
石級接山路續入澗
DSC00096
上溯紫深石澗(5)
DSC00097
DSC00098
中途轉右過馬路入澗, 入澗位有一壁, 若不爬壁可先上左邊石級再入澗 DSC00094
Viewed: 25 times.
石級接山路續入澗 DSC00096
Viewed: 24 times.
上溯紫深石澗(5) DSC00097
Viewed: 26 times.
DSC00098
Viewed: 22 times.
DSC00099
DSC00100
DSC00102
至紫羅蘭山徑離澗右走
DSC00103
DSC00099
Viewed: 23 times.
DSC00100
Viewed: 23 times.
DSC00102
Viewed: 23 times.
至紫羅蘭山徑離澗右走 DSC00103
Viewed: 23 times.
DSC00104
紫羅蘭山徑右望淺水灣
DSC00105
DSC00106
紫羅蘭山徑中望紫淺石澗(9.1&9.2)的壁位
DSC00107
DSC00104
Viewed: 21 times.
紫羅蘭山徑右望淺水灣 DSC00105
Viewed: 24 times.
DSC00106
Viewed: 23 times.
紫羅蘭山徑中望紫淺石澗(9.1&9.2)的壁位 DSC00107
Viewed: 21 times.
DSC00108
DSC00109
DSC00111
DSC00112
DSC00108
Viewed: 20 times.
DSC00109
Viewed: 19 times.
DSC00111
Viewed: 17 times.
DSC00112
Viewed: 17 times.
過衞奕信徑接走大潭西引水道
DSC00113
DSC00114
DSC00115
中途右入澗下降紫潭石澗(8)
DSC00116
過衞奕信徑接走大潭西引水道 DSC00113
Viewed: 17 times.
DSC00114
Viewed: 19 times.
DSC00115
Viewed: 19 times.
中途右入澗下降紫潭石澗(8) DSC00116
Viewed: 19 times.
[leave message] [email album]6 0.000334501266479 0.0420699119568