Borbing :: 週二 - 太平山 22/12/2020
Visits: 109 times
Last changed: Dec 22, 2020
73 items in this album
(20km)香港公園紅棉路出口集合起步, 出紅棉路左走, 接走纜車徑上至蒲魯賢徑, 過高化利徑, 接走地利根德里至舊山頂道. 接走張保仔古道, 中途左攀太平山北坡上至盧吉道. 左走出爐峰峽接走山頂道, 轉加列山. 分岔位走貝璐道. 過薑花澗後轉上石級接港島徑3段右走. 中途轉右入澗下降哥賦南坑至一瀑位大休. 休後續沿澗下降至香港仔水塘道左走. 過水壩, 接港島徑4段/金夫人馳馬徑右走至引水道. 落引水道再穿林上山續接港島徑4段左走至中峽. 續港島徑4段/布力徑出黃泥涌峽道. 過馬路接港島徑5段/大潭水塘道, 左接?奕信徑2段(仍港島徑5段)上渣甸山(433m). 續港島徑5段落渣甸山北引水道左走. 中途右接石級落畢拉山道. 左走接金文泰道, 落睦誠道左往14M小巴站乘小巴往銅鑼灣 20201222
香港公園紅棉路出口集合起步
DSCN5423
出紅棉路左走, 接走纜車徑
DSCN5424
DSCN5425
(20km)香港公園紅棉路出口集合起步, 出紅棉路左走, 接走纜車徑上至蒲魯賢徑, 過高化利徑, 接走地利根德里至舊山頂道. 接走張保仔古道, 中途左攀太平山北坡上至盧吉道. 左走出爐峰峽接走山頂道, 轉加列山. 分岔位走貝璐道. 過薑花澗後轉上石級接港島徑3段右走. 中途轉右入澗下降哥賦南坑至一瀑位大休. 休後續沿澗下降至香港仔水塘道左走. 過水壩, 接港島徑4段/金夫人馳馬徑右走至引水道. 落引水道再穿林上山續接港島徑4段左走至中峽. 續港島徑4段/布力徑出黃泥涌峽道. 過馬路接港島徑5段/大潭水塘道, 左接?奕信徑2段(仍港島徑5段)上渣甸山(433m). 續港島徑5段落渣甸山北引水道左走. 中途右接石級落畢拉山道. 左走接金文泰道, 落睦誠道左往14M小巴站乘小巴往銅鑼灣 20201222
Viewed: 34 times.
香港公園紅棉路出口集合起步 DSCN5423
Viewed: 6 times.
出紅棉路左走, 接走纜車徑 DSCN5424
Viewed: 8 times.
DSCN5425
Viewed: 6 times.
纜車徑
DSCN5426
上至蒲魯賢徑, 過高化利徑
DSCN5427
接走地利根德里
DSCN5428
DSCN5429
纜車徑 DSCN5426
Viewed: 10 times.
上至蒲魯賢徑, 過高化利徑 DSCN5427
Viewed: 8 times.
接走地利根德里 DSCN5428
Viewed: 9 times.
DSCN5429
Viewed: 15 times.
DSCN5430
至舊山頂道接走張保仔古道
DSCN5431
DSCN5432
中途左攀太平山北坡
DSCN5433
DSCN5430
Viewed: 15 times.
至舊山頂道接走張保仔古道 DSCN5431
Viewed: 12 times.
DSCN5432
Viewed: 11 times.
中途左攀太平山北坡 DSCN5433
Viewed: 14 times.
DSCN5434
DSCN5435
攀太平山北坡
DSCN5436
DSCN5437
DSCN5434
Viewed: 12 times.
DSCN5435
Viewed: 15 times.
攀太平山北坡 DSCN5436
Viewed: 18 times.
DSCN5437
Viewed: 11 times.
DSCN5438
DSCN5439
DSCN5440
攀太平山北坡
DSCN5441
DSCN5438
Viewed: 14 times.
DSCN5439
Viewed: 15 times.
DSCN5440
Viewed: 16 times.
攀太平山北坡 DSCN5441
Viewed: 17 times.
DSCN5442
攀太平山北坡
DSCN5443
DSCN5444
DSCN5445
DSCN5442
Viewed: 13 times.
攀太平山北坡 DSCN5443
Viewed: 26 times.
DSCN5444
Viewed: 15 times.
DSCN5445
Viewed: 23 times.
DSCN5446
DSCN5447
接走太平山北坡山路
DSCN5448
DSCN5449
DSCN5446
Viewed: 16 times.
DSCN5447
Viewed: 15 times.
接走太平山北坡山路 DSCN5448
Viewed: 11 times.
DSCN5449
Viewed: 13 times.
DSCN5450
DSCN5451
北坡山路上至盧吉道
DSCN5452
左走出爐峰峽接走山頂道
DSCN5453
DSCN5450
Viewed: 12 times.
DSCN5451
Viewed: 18 times.
北坡山路上至盧吉道 DSCN5452
Viewed: 18 times.
左走出爐峰峽接走山頂道 DSCN5453
Viewed: 18 times.
轉加列山至分岔位走貝璐道
DSCN5454
DSCN5455
DSCN5456
DSCN5457
轉加列山至分岔位走貝璐道 DSCN5454
Viewed: 14 times.
DSCN5455
Viewed: 12 times.
DSCN5456
Viewed: 11 times.
DSCN5457
Viewed: 11 times.
[leave message] [email album]6 0.00168967247009 0.0501680374146