Borbing :: 彌閘石澗 09/03/2021
Visits: 125 times
Last changed: Mar 10, 2021
87 items in this album
(18.8km) 東涌消防局集合起步, 走裕東路, 轉松滿路, 小徑往水渠, 跨水渠接村路經石榴埔村往石門甲村. 走石門甲道至盡處入鳳彌石澗. 入澗無耐即轉右入上溯彌閘石源(又彌石石澗)至彌勒山郊遊徑(金腰帶離澗右走. 至360吊車轉車站左接鎢礦場脊路. 大隊往探礦洞, 小組續沿脊路落至東大/澳古道左走. 至鱟殼坑(26)入澗上至壁頂大休. 休後上溯鱟殼坑. 窮源打左離澗接回鎢礦場脊路經礦場辦公室至水池位轉左邊山路. 接彌石散山路經彌石散石澗落至東大古道. 于石散頭村遊樂場下午茶. 茶後續走東大古道經侯王廟出裕東路. 穿警署旁隧道, 再穿富東村入富東村商場. 穿東薈城後往東涌文東路體育館洗白白 20210309
東涌消防局集合起步, 走裕東路
DSCN5757
轉松滿路至學校前轉右走學校旁小徑
DSCN5758
學校旁小徑
DSCN5759
(18.8km) 東涌消防局集合起步, 走裕東路, 轉松滿路, 小徑往水渠, 跨水渠接村路經石榴埔村往石門甲村. 走石門甲道至盡處入鳳彌石澗. 入澗無耐即轉右入上溯彌閘石源(又彌石石澗)至彌勒山郊遊徑(金腰帶離澗右走. 至360吊車轉車站左接鎢礦場脊路. 大隊往探礦洞, 小組續沿脊路落至東大/澳古道左走. 至鱟殼坑(26)入澗上至壁頂大休. 休後上溯鱟殼坑. 窮源打左離澗接回鎢礦場脊路經礦場辦公室至水池位轉左邊山路. 接彌石散山路經彌石散石澗落至東大古道. 于石散頭村遊樂場下午茶. 茶後續走東大古道經侯王廟出裕東路. 穿警署旁隧道, 再穿富東村入富東村商場. 穿東薈城後往東涌文東路體育館洗白白 20210309
Viewed: 49 times.
東涌消防局集合起步, 走裕東路 DSCN5757
Viewed: 15 times.
轉松滿路至學校前轉右走學校旁小徑 DSCN5758
Viewed: 15 times.
學校旁小徑 DSCN5759
Viewed: 15 times.
至水渠位, 走人工橋過水渠
DSCN5760
過水渠上接村路左走
DSCN5761
DSCN5762
經石榴埔村
DSCN5763
至水渠位, 走人工橋過水渠 DSCN5760
Viewed: 15 times.
過水渠上接村路左走 DSCN5761
Viewed: 13 times.
DSCN5762
Viewed: 17 times.
經石榴埔村 DSCN5763
Viewed: 16 times.
入石門甲村
DSCN5764
DSCN5765
走石門甲路
DSCN5766
路盡處入鳳彌石澗
DSCN5767
入石門甲村 DSCN5764
Viewed: 16 times.
DSCN5765
Viewed: 17 times.
走石門甲路 DSCN5766
Viewed: 18 times.
路盡處入鳳彌石澗 DSCN5767
Viewed: 20 times.
鳳彌石澗口水壩
DSCN5768
入鳳彌石澗無耐便轉右邊林中的彌閘石澗(又彌石石澗)
DSCN5769
DSCN5770
DSCN5771
鳳彌石澗口水壩 DSCN5768
Viewed: 22 times.
入鳳彌石澗無耐便轉右邊林中的彌閘石澗(又彌石石澗) DSCN5769
Viewed: 24 times.
DSCN5770
Viewed: 21 times.
DSCN5771
Viewed: 23 times.
上溯彌閘石澗
DSCN5772
DSCN5773
DSCN5774
DSCN5775
上溯彌閘石澗 DSCN5772
Viewed: 23 times.
DSCN5773
Viewed: 20 times.
DSCN5774
Viewed: 20 times.
DSCN5775
Viewed: 23 times.
DSCN5776
上溯彌閘石澗
DSCN5777
DSCN5778
DSCN5779
DSCN5776
Viewed: 23 times.
上溯彌閘石澗 DSCN5777
Viewed: 23 times.
DSCN5778
Viewed: 28 times.
DSCN5779
Viewed: 27 times.
DSCN5780
上溯彌閘石澗至一壁位, 可左大級位上, 不過小心. 亦可右邊濕位上, 不過右邊上一級後都要往左邊去續上 DSCN5781
DSCN5782
DSCN5783
DSCN5780
Viewed: 27 times.
上溯彌閘石澗至一壁位, 可左大級位上, 不過小心. 亦可右邊濕位上, 不過右邊上一級後都要往左邊去續上 DSCN5781
Viewed: 33 times.
DSCN5782
Viewed: 23 times.
DSCN5783
Viewed: 22 times.
DSCN5784
DSCN5785
上溯彌閘石澗, 一個穿窿位
DSCN5786
DSCN5787
DSCN5784
Viewed: 24 times.
DSCN5785
Viewed: 25 times.
上溯彌閘石澗, 一個穿窿位 DSCN5786
Viewed: 25 times.
DSCN5787
Viewed: 24 times.
上溯彌閘石澗, 唯一落繩位, 因為太大級, 上面手位又太入, 唔係個個攞到個手位
DSCN5788
上溯彌閘石澗至彌勒山郊遊徑(又金腰帶)離澗右走
DSCN5789
DSCN5790
經360吊車轉車站
DSCN5791
上溯彌閘石澗, 唯一落繩位, 因為太大級, 上面手位又太入, 唔係個個攞到個手位 DSCN5788
Viewed: 29 times.
上溯彌閘石澗至彌勒山郊遊徑(又金腰帶)離澗右走 DSCN5789
Viewed: 24 times.
DSCN5790
Viewed: 21 times.
經360吊車轉車站 DSCN5791
Viewed: 20 times.
[leave message] [email album]6 0.000227689743042 0.0267541408539