Borbing :: 彌閘石澗 09/03/2021 :: (18.8km) 東涌消防局集合起步, 走裕東路, 轉松滿路, 小徑往水渠, 跨水渠接村路經石榴埔村往石門甲村. 走石門甲道至盡處入鳳彌石澗. 入澗無耐即轉右入上溯彌閘石源(又彌石石澗)至彌勒山郊遊徑(金腰帶離澗右走. 至360吊車轉車站左接鎢礦場脊路. 大隊往探礦洞, 小組續沿脊路落至東大/澳古道左走. 至鱟殼坑(26)入澗上至壁頂大休. 休後上溯鱟殼坑. 窮源打左離澗接回鎢礦場脊路經礦場辦公室至水池位轉左邊山路. 接彌石散山路經彌石散石澗落至東大古道. 于石散頭村遊樂場下午茶. 茶後續走東大古道經侯王廟出裕東路. 穿警署旁隧道, 再穿富東村入富東村商場. 穿東薈城後往東涌文東路體育館洗白白 20210309
Upload Date:03-10-2021 01:09:30
Viewed:38
www.fotop.netMainHIKING 2021彌閘石澗 09/03/2021  
    1 (of 87) Next Photo Last Photo
(18.8km) 東涌消防局集合起步, 走裕東路, 轉松滿路, 小徑往水渠, 跨水渠接村路經石榴埔村往石門甲村. 走石門甲道至盡處入鳳彌石澗. 入澗無耐即轉右入上溯彌閘石源(又彌石石澗)至彌勒山郊遊徑(金腰帶離澗右走. 至360吊車轉車站左接鎢礦場脊路. 大隊往探礦洞, 小組續沿脊路落至東大/澳古道左走. 至鱟殼坑(26)入澗上至壁頂大休. 休後上溯鱟殼坑. 窮源打左離澗接回鎢礦場脊路經礦場辦公室至水池位轉左邊山路. 接彌石散山路經彌石散石澗落至東大古道. 于石散頭村遊樂場下午茶. 茶後續走東大古道經侯王廟出裕東路. 穿警署旁隧道, 再穿富東村入富東村商場. 穿東薈城後往東涌文東路體育館洗白白 20210309


[leave message]

    1 (of 87) Next Photo Last Photo
www.fotop.netMainHIKING 2021彌閘石澗 09/03/2021  
0.0322380065918