ALAN HUI :: Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集) 2012
七 彩 昇 空 天 地
全 港 首 個 升 空 巨 型 氦 氣 球
「 七 彩 昇 空 天 地 」 係 海 洋 公 園 農 曆 新 年 期 間 推 出 的 最 新 景 點 , 全 港 首 個 升 空 巨 型 氦 氣 球 , 氣 球 直 徑 22 米 , 每 次 可 容 納 最 多 29 人 和 1 個 控 制 員 , 飛 上 120 米 , 約 40 層 樓 咁 高 ! 上 到 120 米 上 空 可 以 睇 到 乜 ? 當 然 係 全 個 海 洋 公 園 景 色 啦 ! 「 七 彩 昇 空 天 地 」 內 , 還 有 裝 扮 得 意 的 「 升 球 人 」 表 演 雜 耍 特 技 , 絕 對 係 好 玩 兼 影 相 好 去 處 。
Visits: 12233 times
Last changed: Aug 30, 2008
24 items in this album
   [profile] [album index] [ slideshow] [journal] [photo journal] [tags] [login]  
 2013 Alan Hui's Photo Album (My World) - 大頭仔相片集 (想 相 想)  Travel Photo (旅遊相片集) - 同一個世界同一個夢想  Hong Kong Photo (香港相片集) 香港旅游景点  Hong Kong Photo - Hong Kong Island (香港 - 香港島 相片集)  Hong Kong Southern District Photo (南區 (香港) 相片集)  Ocean Park Hong Kong Photo (香港海洋公園相片集) 香港著名旅遊景點   
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)
Ocean Park Sky Fair Photo (海洋公園氣球,七彩昇空天地相片集)


 2013 Alan Hui's Photo Album (My World) - 大頭仔相片集 (想 相 想)  Travel Photo (旅遊相片集) - 同一個世界同一個夢想  Hong Kong Photo (香港相片集) 香港旅游景点  Hong Kong Photo - Hong Kong Island (香港 - 香港島 相片集)  Hong Kong Southern District Photo (南區 (香港) 相片集)  Ocean Park Hong Kong Photo (香港海洋公園相片集) 香港著名旅遊景點   
14 0.0110690593719 0.0670399665833