Taipei 101 (台北101大樓 )
台北101(TAIPEI 101)是位於臺灣臺北市信義區的一棟摩天大樓。由建築師李祖原設計,KTRT團隊建造,是世界最高摩天大樓(不含天線)與目前全世界第二高的大樓類結構物(以建築結構實際高度來計算)。在規劃階段初期,原名臺北國際金融中心(英語譯名:Taipei Financial Center)。
Taipei 101
ALAN HUITaiwan Photo (臺灣/台灣 相片集)
DSC_8662
DSC_8666
DSC_8667
DSC_8808
DSC_8674
DSC_8677
DSC_8695
DSC_8699
DSC_8707
DSC_8708
login ID
password
remember me?

Contact us | Service plans