Billy Ting :: 禮祈波波第十二個月家庭生活照
01 - 31 July 2017
 
轉眼間, 細佬波波快一歲了.
 
由當初的一舊飯團變現在小個子.  現在的他開始表現自我, 脾氣也越來越多.  "Not my way, No way!" 比哥哥還要厲害. 求主垂憐.
 
身體方面, 大病過後, 健康漸漸康復.  而且也開始手推車行走了.  力雖不多, 但蠻大力的.
 
至於哥哥, 暑假開始了, 希望他會好好利用時間, 充實自己.
Visits: 410 times
Last changed: Sep 16, 2017
188 items in this album
DSCF3881
DSCF3882
DSCF3888
DSCF3889
DSCF3881
Viewed: 22 times.
DSCF3882
Viewed: 13 times.
DSCF3888
Viewed: 12 times.
DSCF3889
Viewed: 4 times.
DSCF3890
DSCF3891
DSCF3892
DSCF3896
DSCF3890
Viewed: 4 times.
DSCF3891
Viewed: 9 times.
DSCF3892
Viewed: 20 times.
DSCF3896
Viewed: 17 times.
DSCF3907
DSCF3913
DSCF3916
DSCF3917
DSCF3907
Viewed: 4 times.
DSCF3913
Viewed: 9 times.
DSCF3916
Viewed: 28 times.
DSCF3917
Viewed: 5 times.
DSCF3918
DSCF3920
DSCF3923
DSCF3924
DSCF3918
Viewed: 21 times.
DSCF3920
Viewed: 18 times.
DSCF3923
Viewed: 26 times.
DSCF3924
Viewed: 10 times.
DSCF3926
DSCF3927
DSCF3928
DSCF3932
DSCF3926
Viewed: 4 times.
DSCF3927
Viewed: 9 times.
DSCF3928
Viewed: 17 times.
DSCF3932
Viewed: 10 times.
DSCF3933
DSCF3939
DSCF3940
DSCF3941
DSCF3933
Viewed: 17 times.
DSCF3939
Viewed: 26 times.
DSCF3940
Viewed: 9 times.
DSCF3941
Viewed: 4 times.
DSCF3943
DSCF3944
DSCF3945
DSCF3947
DSCF3943
Viewed: 11 times.
DSCF3944
Viewed: 5 times.
DSCF3945
Viewed: 14 times.
DSCF3947
Viewed: 24 times.
DSCF3948
DSCF3949
DSCF3954
DSCF3957
DSCF3948
Viewed: 4 times.
DSCF3949
Viewed: 4 times.
DSCF3954
Viewed: 5 times.
DSCF3957
Viewed: 12 times.
DSCF3958
DSCF3959
DSCF3960
DSCF3963
DSCF3958
Viewed: 6 times.
DSCF3959
Viewed: 16 times.
DSCF3960
Viewed: 18 times.
DSCF3963
Viewed: 16 times.
[leave message] [email album]1 0.000504016876221 0.040825843811