Billy Ting :: 禮祈波波第三十個月家庭生活照
01 - 31 January 2019
 
踏入新的一年, 波波開始步入三歲, 或許因為哥哥多在家, 越來越多與哥哥的互動.  也襯著哥哥仍在家教育, 把握更多讓兩兄弟一起出外走走的日子.  因為過年後, 哥哥又要開始回到學校上課了.
Visits: 217 times
Last changed: Oct 18, 2019
237 items in this album
DSCF0297
DSCF0298
DSCF0299
DSCF0300
DSCF0297
Viewed: 6 times.
DSCF0298
Viewed: 6 times.
DSCF0299
Viewed: 4 times.
DSCF0300
Viewed: 1 time.
DSCF0301
DSCF0302
DSCF0303
DSCF0304
DSCF0301
Viewed: 1 time.
DSCF0302
Viewed: 2 times.
DSCF0303
Viewed: 3 times.
DSCF0304
Viewed: 1 time.
DSCF0305
DSCF0306
DSCF0307
DSCF0308
DSCF0305
Viewed: 3 times.
DSCF0306
Viewed: 4 times.
DSCF0307
Viewed: 5 times.
DSCF0308
Viewed: 8 times.
DSCF0309
DSCF0310
DSCF0311
DSCF0312
DSCF0309
Viewed: 6 times.
DSCF0310
Viewed: 6 times.
DSCF0311
Viewed: 4 times.
DSCF0312
Viewed: 3 times.
DSCF0313
DSCF0314
DSCF0315
DSCF0316
DSCF0313
Viewed: 1 time.
DSCF0314
Viewed: 1 time.
DSCF0315
Viewed: 3 times.
DSCF0316
Viewed: 3 times.
DSCF0317
DSCF0318
DSCF0319
DSCF0320
DSCF0317
Viewed: 6 times.
DSCF0318
Viewed: 2 times.
DSCF0319
Viewed: 2 times.
DSCF0320
Viewed: 1 time.
DSCF0321
DSCF0322
DSCF0323
DSCF0324
DSCF0321
Viewed: 3 times.
DSCF0322
Viewed: 1 time.
DSCF0323
Viewed: 3 times.
DSCF0324
Viewed: 2 times.
DSCF0325
DSCF0326
DSCF0327
DSCF0328
DSCF0325
Viewed: 3 times.
DSCF0326
Viewed: 3 times.
DSCF0327
Viewed: 3 times.
DSCF0328
Viewed: 2 times.
DSCF0329
DSCF0330
DSCF0331
DSCF0333
DSCF0329
Viewed: 3 times.
DSCF0330
Viewed: 4 times.
DSCF0331
Viewed: 2 times.
DSCF0333
Viewed: 2 times.
[leave message] [email album]1 0.000438928604126 0.0795609951019