Billy Ting :: 禮祈波波第八個月家庭生活照
01 - 31 March 2017
 
波波來到第八個月, 對身邊的事物越來越有觸覺.  笑聲和喊聲就成為他對這些事物的回應.  至於好奇心也越來越大, 幸好是口腔期過去了吧, 他把東西的放進口的次數了減少, 雖然仍是有的.  因此, 兄弟間的互動正在慢慢地增多的.
 
蛇蛇搬走了, 牠的位置給新書架填補了 - 這裡就會成為他 "方便" 時的遊玩角了.
Visits: 512 times
Last changed: May 19, 2017
200 items in this album
DSCF2328
DSCF2350
DSCF2351
DSCF2352
DSCF2328
Viewed: 18 times.
DSCF2350
Viewed: 32 times.
DSCF2351
Viewed: 20 times.
DSCF2352
Viewed: 18 times.
DSCF2358
DSCF2360
DSCF2362
DSCF2363
DSCF2358
Viewed: 16 times.
DSCF2360
Viewed: 22 times.
DSCF2362
Viewed: 28 times.
DSCF2363
Viewed: 22 times.
DSCF2374
DSCF2377
DSCF2378
DSCF2380
DSCF2374
Viewed: 18 times.
DSCF2377
Viewed: 21 times.
DSCF2378
Viewed: 16 times.
DSCF2380
Viewed: 17 times.
DSCF2381
DSCF2382
DSCF2383
DSCF2384
DSCF2381
Viewed: 22 times.
DSCF2382
Viewed: 16 times.
DSCF2383
Viewed: 24 times.
DSCF2384
Viewed: 19 times.
DSCF2385
DSCF2386
DSCF2389
DSCF2393
DSCF2385
Viewed: 17 times.
DSCF2386
Viewed: 27 times.
DSCF2389
Viewed: 60 times.
DSCF2393
Viewed: 19 times.
DSCF2394
DSCF2396
DSCF2400
DSCF2401
DSCF2394
Viewed: 46 times.
DSCF2396
Viewed: 25 times.
DSCF2400
Viewed: 16 times.
DSCF2401
Viewed: 35 times.
DSCF2402
DSCF2403
DSCF2404
DSCF2405
DSCF2402
Viewed: 48 times.
DSCF2403
Viewed: 61 times.
DSCF2404
Viewed: 22 times.
DSCF2405
Viewed: 19 times.
DSCF2406
DSCF2407
DSCF2408
DSCF2409
DSCF2406
Viewed: 32 times.
DSCF2407
Viewed: 14 times.
DSCF2408
Viewed: 36 times.
DSCF2409
Viewed: 18 times.
DSCF2410
DSCF2411
DSCF2412
DSCF2413
DSCF2410
Viewed: 18 times.
DSCF2411
Viewed: 18 times.
DSCF2412
Viewed: 14 times.
DSCF2413
Viewed: 17 times.
[leave message] [email album]1 0.000375032424927 0.100748062134