cam :: 20070310 Fung Yuen 鳳園賞蝶
Visits: 756 times
Last changed: Mar 20, 2007
32 items in this album

今日B哥帶隊去鳳園賞蝶, 同行還有唐生,APO,XR 和 David, 從昌運中心坐的士到鳳園, 抵步後即往村內的大埔環保協進會, 辦理蝴蝶保育區的一日証, 然後到古家園看了一會, 不見很多蝶影, 便進入保育區內, 那裡有很多花, 亦有很多蝴蝶.

DSC_1589s
平頂眉眼蝶 DSC_1499s
波蜆蝶 DSC_1770s
酢醬灰蝶 DSC_1514s
DSC_1589s
絹斑蝶 DSC_1561s
中環蛺蝶 DSC_1569s
蛇眼蛺蝶 DSC_1620s
金斑蛺蝶 DSC_1588s
矍眼蝶 DSC_1575s
矍眼蝶 DSC_1577s
白帶黛眼蝶 DSC_1612s
白帶黛眼蝶 DSC_1654s
黃紋孔弄蝶 DSC_1600s
希弄蝶 DSC_1646s
綠弄蝶屬 DSC_1675s
東方菜粉蝶 DSC_1641s
東方菜粉蝶 DSC_1665s
東方菜粉蝶 DSC_1667s
東方菜粉蝶 DSC_1687s
玉帶鳳蝶 DSC_1696s
玉帶鳳蝶 DSC_1762s
翩翩起舞的玉帶鳳蝶 DSC_1723s
美鳳蝶 DSC_1737s
美鳳蝶 DSC_1739s
巴黎翠鳳蝶 DSC_1539s
DSC_1507s
巴黎翠鳳蝶 DSC_1540s
巴黎翠鳳蝶 DSC_1545s
巴黎翠鳳蝶DSC_1705s
青鳳蝶 DSC_1697s
DSC_1507s
DSC_1625s
DSC_1622s
DSC_1625s
DSC_1622s


6 0.00653314590454 0.0497140884399