cktalbum :: 東北虎園

東北虎林園位於松花江北岸,占地面積144萬平方米,與太陽島風景區毗鄰。其中虎園占地36萬平方米,是出於挽救和保護世界瀕危物種東北虎而建立的園林。

Visits: 156 times
Last changed: Jan 08, 2016
30 items in this album
jl-t0004
jl-t0005
jl-t0007
jl-t0008
jl-t0010
jl-t0004
jl-t0005
jl-t0007
jl-t0008
jl-t0010
jl-t0013
jl-t0014
jl-t0017
jl-t0021
jl-t0022
jl-t0013
jl-t0014
jl-t0017
jl-t0021
jl-t0022
jl-t0023
jl-t0024
jl-t0025
jl-t0027
jl-t0028
jl-t0023
jl-t0024
jl-t0025
jl-t0027
jl-t0028
[leave message] [email album]1 0.000107049942017 0.0503840446472