cktalbum :: 月亮灣

婺源的月亮灣位於紫陽鎮東便,婺源與李坑之間,有一座狹長的小島。小島夾在兩岸之間,形狀猶如一彎月,這就是月亮灣。

Visits: 136 times
Last changed: Jan 04, 2016
15 items in this album
jx-m0001
jx-m0002
jx-m0003
jx-m0004
jx-m0005
jx-m0001
jx-m0002
jx-m0003
jx-m0004
jx-m0005
jx-m0007
jx-m0008
jx-m0009
jx-m0010
jx-m0011
jx-m0007
jx-m0008
jx-m0009
jx-m0010
jx-m0011
jx-m0013
jx-m0015
jx-m0017
jx-m0018
jx-m0019
jx-m0013
jx-m0015
jx-m0017
jx-m0018
jx-m0019
[leave message] [email album]1 0.000354051589966 0.0680818557739