Catholic Ming Yuen Secondary School (CMYSS Web album) :: 20130611-校園生活剪影_20130315-20130607
Visits: 2094 times
Last changed: Jun 11, 2013
91 items in this album
20130315-饑饉午餐-01
20130315-饑饉午餐-02
20130315-饑饉午餐-03
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-01
20130315-饑饉午餐-01
Viewed: 204 times.
20130315-饑饉午餐-02
Viewed: 192 times.
20130315-饑饉午餐-03
Viewed: 216 times.
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-01
Viewed: 219 times.
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-02
20130317-最佳老友(智障人士)烹飪比賽
20130319-學生支援組_實驗獎勵
20130320-水火箭實驗-01
20130315-香港花卉展_學童繪畫比賽-02
Viewed: 191 times.
20130317-最佳老友(智障人士)烹飪比賽
Viewed: 186 times.
20130319-學生支援組_實驗獎勵
Viewed: 180 times.
20130320-水火箭實驗-01
Viewed: 177 times.
20130320-水火箭實驗-02
20130320-水火箭實驗-03
20130321-鳴遠足跡嘉許-01
20130322-教師專業發展組_與學生談生涯規劃
20130320-水火箭實驗-02
Viewed: 204 times.
20130320-水火箭實驗-03
Viewed: 199 times.
20130321-鳴遠足跡嘉許-01
Viewed: 184 times.
20130322-教師專業發展組_與學生談生涯規劃
Viewed: 188 times.
20130322-籃球課外活動
20130322-鳴遠足跡嘉許-03
20130325-師生烹飪比賽-01
20130325-師生烹飪比賽-02
20130322-籃球課外活動
Viewed: 129 times.
20130322-鳴遠足跡嘉許-03
Viewed: 129 times.
20130325-師生烹飪比賽-01
Viewed: 128 times.
20130325-師生烹飪比賽-02
Viewed: 155 times.
[leave message] [email album]10 0.0135214328766 0.0946609973907