face :: 香港史學會-消失了的最後市區圍村-衙前圍村

2013-04-17

主要講衙前圍村的歷史由來,興衰, 圍村內裡建築特色以及將來的改變,之前去過影相但當然沒歷史背景就自然錯失很多東西,下次七約太平清醮會係2016年,希望到時仲可以舉行到同有機會睇到

Visits: 1008 times
Last changed: Dec 10, 2014
76 items in this album
P1330215
P1330220
P1330221
P1330222
P1330223
P1330215
Viewed: 83 times.
P1330220
Viewed: 71 times.
P1330221
Viewed: 51 times.
P1330222
Viewed: 73 times.
P1330223
Viewed: 59 times.
P1330224
P1330225
P1330227
P1330229
P1330230
P1330224
Viewed: 81 times.
P1330225
Viewed: 66 times.
P1330227
Viewed: 74 times.
P1330229
Viewed: 42 times.
P1330230
Viewed: 52 times.
P1330231
P1330232
P1330233
P1330234
P1330236
P1330231
Viewed: 64 times.
P1330232
Viewed: 63 times.
P1330233
Viewed: 30 times.
P1330234
Viewed: 87 times.
P1330236
Viewed: 71 times.
P1330237
P1330238
P1330239
P1330240
P1330241
P1330237
Viewed: 29 times.
P1330238
Viewed: 29 times.
P1330239
Viewed: 25 times.
P1330240
Viewed: 29 times.
P1330241
Viewed: 29 times.
P1330242
P1330243
P1330244
P1330245
P1330246
P1330242
Viewed: 34 times.
P1330243
Viewed: 39 times.
P1330244
Viewed: 26 times.
P1330245
Viewed: 28 times.
P1330246
Viewed: 28 times.
P1330247
P1330248
P1330249
P1330250
P1330251
P1330247
Viewed: 33 times.
P1330248
Viewed: 30 times.
P1330249
Viewed: 32 times.
P1330250
Viewed: 30 times.
P1330251
Viewed: 26 times.
P1330254
P1330255
P1330256
P1330257
P1330258
P1330254
Viewed: 34 times.
P1330255
Viewed: 33 times.
P1330256
Viewed: 32 times.
P1330257
Viewed: 31 times.
P1330258
Viewed: 28 times.
P1330260
P1330261
P1330262
P1330263
P1330264
P1330260
Viewed: 29 times.
P1330261
Viewed: 32 times.
P1330262
Viewed: 29 times.
P1330263
Viewed: 29 times.
P1330264
Viewed: 23 times.
P1330265
P1330266
P1330268
P1330270
P1330271
P1330265
Viewed: 27 times.
P1330266
Viewed: 33 times.
P1330268
Viewed: 26 times.
P1330270
Viewed: 30 times.
P1330271
Viewed: 26 times.
[leave message] [email album]6 0.000266790390015 0.0591509342194