Morvic :: 泥上偶然留指爪
Visits: 7577 times
Last changed: Sep 21, 2007
6 items in this album

通頂之後外出影相,唔係第一次,不過今次比較攰,發覺有一段時間無上街揾嘢影,攰些少都頂硬上.

錶前錶後 同事睇到呢張相,可能會笑,我敢話未必個個都清楚何謂錶前、錶後,但當截錶後,水錶位置留空下,是否較易識?

舊窗 舊式唐樓,相信此類木窗係當時建築標準吧,純記錄性質照片一張,如果窗內多老人家或馬姐之類人物,會好得多.

舊窗 舊式唐樓,相信此類木窗係當時建築標準吧,純記錄性質照片一張,如果窗內多老人家或馬姐之類人物,會好得多.

 夕照下,牆上的陰影吸引我,影完就轉身離開,其他人的感覺相信大同小異,同事感覺一定有分別,搞清楚位置,你可以失焦,容許過曝,但一定要記清楚位置,放假影相,原來瀟洒得多.

為人民服務 紅色的字,顯得格外起眼,紅色可以代表喜慶,照片內的紅,無此感覺,因為紅亦可以代表危險,服務點解會危險?哈哈!點解呢喂!

毛澤東與「扇人」 好多影友都一定會到過嚤囉街,可能亦影過呢個毛主席瓷公仔,𠄘認想將右下角的阿伯一併攝入鏡,但「避攝者」似久經訓練,手法俐落開扇,遮臉,快過相機的AF!我認輸,結果更改光圈,因為不需要一個清澈的「扇人」.

其實,今次批相影得幾差,不過呢樣係業餘與職業的分別,業餘可以容許拍低不怎麽樣的相,只要能享受當中過程就夠.

錶前錶後
舊窗
影
為人民服務
錶前錶後
Viewed: 838 times.
舊窗
Viewed: 472 times.

Viewed: 309 times.
為人民服務
Viewed: 333 times.
毛澤東與「扇人」
無題
毛澤東與「扇人」
Viewed: 758 times.
無題
Viewed: 377 times.
[leave message] [email album]6 0.000659942626953 0.0242459774017