terewong :: 沙田.道風山 :: 尖頂中央豎立一十字架,這座類似佛教寶塔建築設計聖殿的為最具特色
Upload Date:03-20-2007 17:40:29
Viewed:1065
www.fotop.net:: PhOTO ALbuM of ::: t E r e - t E r R i T O r Y :::香港.遊 2006-08沙田.道風山  
First Photo Previous Photo 5 (of 33) Next Photo Last Photo
尖頂中央豎立一十字架,這座類似佛教寶塔建築設計聖殿的為最具特色
First Photo Previous Photo 5 (of 33) Next Photo Last Photo
www.fotop.net:: PhOTO ALbuM of ::: t E r e - t E r R i T O r Y :::香港.遊 2006-08沙田.道風山  
0.034423828125