waiyee 隨心而行. 隨心而攝
喜歡旅行,攝影,音樂,看書,行山
覺得自己應該很聰明
但常常忘了展現出來
總是迷迷糊糊
但往往可以化險為夷
希望繼續亂走亂影看世界

waiyee
香港 Hong Kong 
台灣 Tai Wan
中國旅遊 China
新手上路,美麗的翅膀。
主題Theme
隨影 Snap
waiyee 亂走亂影看世界 
My Music
My Song
My Video
login ID
password
remember me?

Contact us | Service plans